Vego PRO

Nâng cấp lên Pro những bài viết được tăng hạng sẽ hiển thị trên đầu trang chủ với tất cả cộng đồng

Pick your Plan

Bạc Vàng Bạch kim Kim cương
Giá $20000/ 365 ngày $50000/ 365 ngày $100000 /365 ngày $250000/ 365 ngày
Người dùng nổi bật
Xem hồ sơ khách truy cập
Hiển thị / Ẩn lần cuối
Huy hiệu đã được xác minh
Quảng cáo bài viết
1 Bài viết 1 Bài viết 1 Bài viết 2 Nhật ký
Quảng cáo trang page
1 Trang 2 Trang
Giảm giá 10% Giảm giá 10% Giảm giá

Tại sao chọn PRO?

superhero

Người dùng nổi bật

lastseen

Hiển thị / Ẩn lần cuối

post

Quảng cáo bài viết

verify

Huy hiệu đã được xác minh