Vego PRO

Nâng cấp lên Pro những bài viết được tăng hạng sẽ hiển thị trên đầu trang chủ với tất cả cộng đồng

Pick your Plan

2DA 5DA 10DA 30DA
Giá $2/ 2 Ngày $3/ 5 Ngày $5/ 10 Ngày $10/ 30 Ngày
Người dùng nổi bật
Xem hồ sơ khách truy cập
Hiển thị / Ẩn lần cuối
Huy hiệu đã được xác minh
Quảng cáo bài viết
1 Bài viết 1 Bài viết 1 Bài viết 1 Bài viết
Quảng cáo trang page
1 Trang 1 Trang 1 Trang 1 Trang
Giảm giá 5% Giảm giá 20% Giảm giá 60% Giảm giá
Max upload size 24 MB 24 MB 24 MB 24 MB
Thêm thông tin Quảng cáo trong 2 ngày Quảng cáo trong 5 ngày Quảng cáo trong 10 ngày Quảng cáo trong 30 ngày

Tại sao chọn PRO?

superhero

Người dùng nổi bật

lastseen

Hiển thị / Ẩn lần cuối

post

Quảng cáo bài viết

verify

Huy hiệu đã được xác minh

Become a Pro member and access these features