Học Tiếng Trung Cover Image
Học Tiếng Trung Profile Picture
Học Tiếng Trung
@hoctiengtrung
175 người thích điều này

Một số câu hỏi đường thông dụng đi du lịch bằng tiếng trung

Thích

Thích

Học tiếng trung qua bài hát Đoạn kiều tàn tuyết 断桥残雪

Thích

Học tiếng trung qua bài hát 999 đóa hoa hồng

Thích

Cách hỏi và chỉ đường trong tiếng Trung du lịch

Thích