Quãng đời tồi tệ nhất khiến bạn muốn bỏ cuộc

Bình luận · 189 Lượt xem

Nếu bạn đã trải qua thì có thể cảm nhận được nhiều thứ xung quanh ta thay đổi và cũng từ đó bạn thêm trưởng thành hơn và bản lĩnh hơn

Trong cuộc sống ta luôn gặp những điều tồi tệ không thể tránh khỏi mọi chuyện trước kia nghĩ là như vậy nhưng thực tế không phải vậy bạn cảm thấy chới với vì chuyện đó quãng thời gian đó khiến bạn muốn bỏ cuộc, nếu bạn đã trải qua thì có thể cảm nhận được nhiều thứ xung quanh ta thay đổi và cũng từ đó bạn thêm trưởng thành hơn và bản lĩnh hơn.
 
Quãng đời tồi tệ nhất khiến bạn muốn bỏ cuộc
 
 
 
 
 
 
 
Bình luận